GENEL ONARIM ŞARTLARI

Müşteri, aşağıda belirtilen şartları, bilgi edindiğini ve bir itirazda bulunmadığını, iş emrinin imzalanmasından itibaren yazılı olan şartları aynen yerine getireceğini kabul eder. Müşterimiz iş emrinin şartlarını ve hükümlerini kabul etmediklerini, aracı onarıma getirdikleri gün, yazılı olarak bildirmedikçe bu hüküm ve şartlar kesin olup değiştirilmesi veya uygulanmaması söz konusu olmayacaktır.

AKSESUAR - YAKIT

Yetkili Servis, araca takılı aksesuarlar, cihazlar ve Yetkili Servis girişinde kaydedilmiş olan yakıt miktarından sorumludur.

ÖN FİYATLANDIRMA

Yapılacak işlem kesin olarak belli ise, ön fiyatlandırma bakım paketleri ile yapılır. Aracın detaylı inceleme ve teşhisini gerektiren durumlarda; yapılacak olan işlemlerin tutarı, inceleme sonuçlandıktan sonra müşteriye telefon, SMS, e-posta vb. bir yolla bildirilecektir.

Müşteri; kaporta boya onarımları için ön fiyatlandırma yaptırmasına rağmen, onarımını yaptırmadığı taktirde, sökme ve takma masrafları ile ön fiyatlandırma ücretini ödemeyi kabul eder. Müşteri onarımı yaptırdığı taktirde, ön fiyatlandırma ücreti talep edemez.

ONARIM SÜRESİ

Onarım süreleri kesin değildir. Bu sürenin uzaması, Servis’e sorumluluk yükleyemez ve bu süre içinde aracın kullanılmaz durumda bulunması veya onarımın gecikmesi nedeniyle müşteri Servis’ten herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz.

DEĞİŞTİRİLEN PARÇALAR

- Garanti işlemi uygulanmış parçalar imalatçısına iade edileceğinden kesinlikle müşteriye teslim edilmeyecektir.

- Garanti süresi dışında ücret bedeli ile değiştirilen parçalar, müşterinin talebi halinde kendisine iade edilir. Bu parçaların müşteri tarafından teslim alınmaması halinde, parçalar servis atığı olarak ayrılır ve müşteri bu konuda herhangi bir talepte bulunamaz.

ARACIN TESLİMİ

Servis tarafından faturanın düzenlenmesi, aracın onarımının bittiğini gösterir. Araç sahibinin Servis’e bildirdiği adrese gönderilen taahhütlü mektubun ulaştığı tarihten itibaren 5 gün içinde teslim alınmadığı taktirde, otopark’a bırakılmış olarak kabul edilir. Bu süre içinde müşteri, Servis tarafından belirtilen tarife üzerinden otopark ücreti ödemek zorundadır.

YEDEK PARÇA VE ONARIM SÜRESİ

Yeni araç garantisi sona erdikten sonra Servis tarafından verilen bakım, montaj, onarım hizmetiyle ilgili olarak, 1 yıl içerisinde aynı arızanın tekrarı halinde araç sahibinden herhangi bir isim altında ücret talep edilmeyecektir. Kullanıcı hatalarından kaynaklanan arızalar bu kapsamın dışında tutulacaktır.

İşlem ile ilgili, fatura tarihi garantinin başlangıç tarihi olarak kabul edilir. Yedek parça garantisi, montaj veya imalat hatasının giderilmesi ile parça veya parçaların onarım veya değişim giderlerini kapsar. Müşteri, yedek parça ve onarım garantisi talebi sırasında, bedeli ödenen işleminin faturasını ve bu sürede yapılan kilometre aralığındaki periyodik kontrol ile ilgili bakım işlerine ait faturaları ibraz etmelidir.

Ayrıca söz konusu arızanın imalat hatası dışında, diğer bir parçadan ileri gelmesi, kullanım hatasından kaynaklanması, parçanın normal ömrünü tüketmesi halinde yedek parça ve onarım garantisi uygulanmaz.

AUTOGROUPPE veya yetkili kıldığı firmalara yaptırılmamış onarımların veya değişikliklerin garanti ve sorumluluğu; onarımı veya değişimi yapan firmaya aittir.

ŞİKAYETLER

Şikayet konusu olan parça veya organın sökülmesi veya değiştirilme işlemi AUTOGROUPPE servisleri dışında yapıldığı taktirde, müşteriye karşı hiçbir sorumluluk kabul edilmez. Ancak, müşteri aracının Servis tarafından itinalı bir şekilde Orijinaline uygun bir hale getirilmesini talep etmesi halinde; işlem, masrafları müşteriye ait olmak üzere Servis’te yapılabilir. Müşteri ödeme yapmaz ise; onarım nedeniyle aracın alıkonulmasından dolayı Servis’ten hiçbir şekilde tazminat talebinde bulunamaz.

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmemiz için, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz ile ilgili her türlü düşünce, görüş, öneri ve şikayetlerinizi Servis hizmet noktalarımızdaki Müşteri Temsilci’nize iletebilirsiniz.

ANLAŞMAZLIK

Müşterilerimiz Servislerimizle aralarında meydana gelen anlaşmazlık durumlarını kuruluşumuza yazılı olarak veya telefonla bildirebilirler.

Ödeme şekilleri ne şekilde olursa olsun, müşteri yukarıda belirtilen hükümlere uygun hareket etmek zorundadır.

Yapılan onarım nedeniyle, Servislerimiz ile müşteri arasında anlaşmazlık olması halinde Müşteri, Servis’in kayıt ve belgelerinin yegane delil olduğunu ve Servis’in bulunduğu yer mahkemelerinin yetkili olduğunu kabul ve taahhüt eder.

AUTOGROUPPE Ailesi olarak hizmetlerimizin, mutluluğunuzun güvencesi olduğunu bir kere daha hatırlatırken birlikteliğimizin sürekli olması dileği ile güvenli ve keyifli sürüşler dileriz.